100% absolwentów w Publicznym Technikum Nr 5 
zdało egzamin maturalny z języka polskiego i matematyki!

Zdawalność naszych absolwentów  99% Zdawalność techników w mieście Opolu  84,6%
Zdawalność techników w woj. Opolskim  71,2% Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju  64%
technikum zloto

Najlepsze Technikum na Opolszczyźnie
XV miejsce w kraju – RANKING PERSPEKTYWY 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Publiczne Technikum nr 5 w  ZSE im. T. Kościuszki w Opolu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

po

Klasa politechniczna w Zespole Szkół Elektrycznych
im. Tadeusza Kościuszki w Opolu

W wyniku długotrwałych rozmów prowadzonych pomiędzy władzami Politechniki Opolskiej i dyrektorem Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu ustalono, że w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Technikum nr 5 zostanie utworzona klasa politechniczna. Szczęśliwym oddziałem będzie klasa 1ET w zawodzie technik elektronik.   Czytaj więcej...

ba glass poland

Oferta pracy 
BA GLASS POLAND Huta Szkła w Jedlicach

Zapraszamy do kontaktu wszystkich Uczniów i Absolwentów Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu!

Pobierz ogłoszenie>> 

 

efs UM Opole kl

Dot. realizacji projektu „Zawodowe perspektywy – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola” nr POKL.09.02.00-16-034/11. 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W Zespole Szkół Elektrycznych rozpoczyna się kolejny etap projektu europejskiego dla szkół zawodowych Opola. W tym roku nazwa jego brzmi „Zawodowe perspektywy”. Zakwalifikowani uczniowie będą mieli szansę i okazję zdobycia nowych umiejętności teoretycznych i praktycznych , które umożliwią im lepsze i efektywniejsze przygotowanie do egzaminu zawodowego. Uczestnicy projektu brać będą udział w różnego typu zajęciach poszerzających wiedzę oraz pobudzających nowe zainteresowania. Główne zadania to:

 

1.Kurs kwalifikacyjny na uprawnienia E

2.Zajęcia doradztwa zawodowego dla uczniów klas programowo najwyższych technikum i szkoły zawodowej

3.Zajęcia praktyczne i teoretyczne przygotowujące do egzaminów zawodowych.

4. Praktyki zawodowe w zakładach pracy.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych oraz ekspertów i fachowców ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich i firm doradztwa zawodowego. Regulamin uczestnictwa znajduje się w gablotach szkolnych, na stronie szkoły oraz u koordynatora projektu, którym jest pan Krzysztof Kamieniak, pełniący funkcję szkolnego doradcy zawodowego.