Rekrutacja 2014

Skierowanie do lekarza medycyny pracy o zdolności do kontynuowania nauki w zawodzie wydaje sekretariat uczniowski. 
W zależności od liczby wybranych kierunków, 3 skierowania są bezpłatne.

technikum zloto

Najlepsze Technikum na Opolszczyźnie
V miejsce w kraju – RANKING ZAWODOWY 2014

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Publiczne Technikum nr 5 w ZSE im. T. Kościuszki w Opolu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.